UNT NËNSHKROI DEKLARATËN PËR BASHKËPUNIM ME TË GJITHA UNIVERSITET SHQIPTARE NË SUAZA TË KONFERENCËS NË KORÇË ME TEMË “UNIVERSITETET SHQIPTARE PËRBALLË SFIDAVE TË HAPËSIRËS EVROPIANE TË ARSIMIT TË LARTË”

korce 4

Prorektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Prof.Dr. Bekim Fetaji dhe Dekani i Fakulteti të Shkencave Sociale Prof.Dr. Sunaj Raimi si dhe anëtari i senatit Prof.Dr. Mustafa Ibrahimi përfaq;suan UNT-në dhe morën pjesë në Korçë, në Konferencën e II-të të Read More …