Shkup, 24.09.2020 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup fton studentët potencial edhe në afatin e tretë të regjistrimit dhe atë mbi pesë Fakultetet e saja përkatëse:
👉 Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
👉 Fakulteti i Shkencave Informatike
👉 Fakulteti i Shkencave Teknike
👉 Fakulteti i Shkencave Teknologjike
👉 Fakulteti i Shkencave Sociale
Afati i tretë për aplikim në UNT është më datë 25 shtator 2020.
VËMENDJE:
*Shpallja e rezultateve preliminare 28 Shtator 2020
**Shpallja e vendimit për pranim të kandidatëve 29 Shtator 2020
***Regjistrimi i kandidatëve 30 Shtator – 01 Tetor 2020
Për më shumë ndiq linkun e konkursit:
_____________________
ЗЛАТНА ПРИЛИКА ЗА СИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИ СТУДЕНТИ – ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО УМТ
Скопје, 24.09.2020 – Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ги поканува потенцијалните студенти и во третиот уписен рок, и тоа на петте нејзини Факултети:
👉Факултет за градежништво и архитектура
👉Факултет за информатички науки
👉Факултет за технички науки
👉Факултет за технолошки науки
👉Факултет за социјални науки
Третиот уписен рок во УМТ е во 25 септември 2020 година.
НАПОМЕНА:
*Објавување на прелиминарни резултати 28 септември 2020 година.
**Објавување на конечната одлуката за прием 29 септември 2020 година.
**Запишување на кандитатите 30 септември 01 октомври 2020 година.
За повеќе, следи го линкот:

By