𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟐𝟓 𝐠𝐮𝐬𝐡𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup nga sot filloi me regjistrimin e studentëve potencial me një intezitet të lartë të interesuarish.
UNT, në pesë fakultetet e saj përmban ekskluzivisht drejtime deficitare, që kërkohen në tregun e punës dhe atë me 28 drejtime atraktive në gjuhën amëtare në kryeqytetin e vendit. Konkursi i regjistrimit në afatin e parë përmban 1390 vende aplikimi.
Numër Pedagogësh dhe staf administrativ është në dispozicionin e të gjithëve studentëve të rinjë që duan të vazhdojnë karrierën e tyre studimore në platformën akademike 2021/2022 pranë UNT-së.
Pesë Fakultetet studimore:
👉Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës 👷‍♂
👉Fakulteti i Shkencave Teknike 📈📊
👉Fakulteti i Shkencave Informatike 💻⌨📡
👉Fakulteti i Shkencave Sociale 👩‍📚📸
👉Fakulteti i Shkencave Teknologjike 👩‍🔬
Afati i parë vijon nga 𝟐𝟓 𝐠𝐮𝐬𝐡𝐭 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦ë 𝟑𝟎 𝐠𝐮𝐬𝐡𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏 në oraret e caktuara për aplikim.
Për më shumë ndiq: www.unt.edu.mk
Apo konkursin e regjistrimit: https://bit.ly/3xQrdJn

By