𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐀  𝐄 𝟓-𝐓Ë 𝐍𝐃Ë𝐑𝐊𝐎𝐌𝐁Ë𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐏Ë𝐑 𝐙𝐇𝐕𝐈𝐋𝐋𝐈𝐌 𝐓Ë 𝐐Ë𝐍𝐃𝐑𝐔𝐄𝐒𝐇Ë𝐌 ‘𝐓𝐒𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟏’

Të nderuar,
Ju ftojmë të 𝐝ë𝐫𝐠𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐦𝐞𝐭 kërkimore për Konferencën e këtij viti ‘TSD 2021’ që do të zhvillohet me datë 29 Tetor 2021. Në shtojcë, mund të gjeni posterin e konferencës TSD 2021 me detaje të konferencës.  Konferenca do të zhvillohet me prezantime, dhe Ju fillimisht duhet të dërgoni vetëm një abstrakt. Nëse abstrakti pranohet, pas prezantimit në konferencë, ju mund të aplikoni që i gjithë punimi juaj të botohet në revistën shkencore ‘SEEJSD Journal’ (https://seejsd.unt.edu.mk/) që është në EBSCO. Të gjitha janë pa pagesë.
Ju lutemi mos ngurroni të informoni kolegët tuaj dhe studentët tuaj Master dhe PhD.
ABSTRAKT Paraqitja për TSD 2021 – Paraqitja është Online duke përdorur lidhjen
𝐀𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐢 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐭 për dorëzimin e abstrakteve është 𝟏 𝐓𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏.