Të nderuar studentë,   

Ju informojmë se për shkak të gjendjes epidemiologjike të shkaktuar nga shpërndarja e virusit Covid19,  Ceremonia tradicionale е ditës së parë për studentët e rinj nuk do të realizohet.  

Nga data 1 Tetor, për studentët do të mbahet javë informative. Meqenëse aktivitetet do të realizohen me prezencë fizike, luten studentët që të respektonë protokollet përkatëse për mbrotje nga pandemia, respektivisht maskat mbrojtëse në fytyrë do të jenë të domosdoshme. 

Secili student të paraqitet në fakultetin përkatës në kohën e përcaktuar prej organeve të fakultetit, në dy godinat e UNT-së.  

Studentët tjerë,  vazhdojnë aktivitetin e paraparë në përputhje me orarin e përcaktuar. 

Shumë suksese!  

 

By