Më 30 Tetor 2021, para Akademisë, Industrisë, Studentëve dhe studiuesve ndërkombëtarë u mbajt një sesion informues rreth projektit “Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universites” (e-VIVA). Koordinatorja e Universitetit Nënë Tereza, Dr. Diturije Ismaili prezantoi para pjesëmarresve partnerët e projektit, synimet, projeksionet dhe rezultatet e projektit. Tema e projektit zgjoi interesin e audiencën ku edhe u parashtruan edhe pyetje në fund të prezantimit. Ngjarja u mbajt në premisat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

By