Muaj: Korrik 2022

NË UNT MBROHET ME SUKSES TEMA E MAGJISTRATURËS SË PARË NË DREJTIMIN “SPORT DHE SHKENCAT SPORTIVE” Shkup, Korrik 2022 –…