𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝐓𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup organizon gara Hackaton Vr/Ar për krijimin e programeve 3D virtuele në kuadër të projektit Vtech nga Erasmus plus të menaxhuar nga Prof. dr. Bekim Fetaji, prorektor për shkencë dhe pedagog pranë Fakultetit të Shkencave Informatike.

Kjo garë është e hapur për të gjithë studentët nga mbarë vendi, ndërsa mund të bashkangjiten edhe individë të tjerë të interesuar, apo punonjës të kompanive nga rajoni. Komisioni i jurisë do të përzgjedh tre projektet më të suksesshme ku do të përcaktojnë fituesin, duke shpërndarë çmimet e fituara duke i njoftuar me e-mail. Pjesëmarrësit do të Certifikohen nga ERASMUS+.

Gara “HACKATON VR/AR” do të realizohet më datë 25.10.2022, nga ora 12:00 deri më 16:00 fizikisht në laboratorin kompjuterik numër 303 pranë UNT-së, gjithashtu e gjithë kjo mund të përcillet edhe në internet në të njëjtën kohë në lidhjen Google Meet në vegëzën në vijim: https://meet.google.com/etp-

By