Pedagogu nga Fakulteti i Informatikës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, Admirim Aliti mbrojti me sukses tezën e doktoraturës në Universitetin e Evropës Jujglindore në Tetovë, me temë: Përdorimi i teknologjisë blockchain në administratën publike për të përmirësuar besimin, transparencën dhe aksesin e shërbimeve, me çka edhe iu nda titulli Doktor i Informatikës.

Aliti tezën e doktoraturës e mbrojti para Komisionit në përbërje: kryetar Dr Artan Luma, anëtarë: Dr. Marika Apostolova, Dr. Azir Aliu, Dr. Majlinda Fetai, Dr. Halil Snopce.Admirim Aliti është ligjerues në Fakultetin e Informatikës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

By