Rektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup Prof.dr. Izet Zeqiri sot morri pjesë në Debatin shkencorë kushtuar arsimit të lartë, të organizuar nga Qendra për Kërkime Strategjike “Ksente Bogoev” pranë ASHAM.

Në debat, që u organizua në kuadër të aktiviteteve për zbatimin e Programit të Punës për vitin 2024, në bashkëpunim me Konferencën Ndëruniversitare të RMV dhe Këshillin Kombëtar për Arsimin e Lartë, rektori Zeqiri u paraqit me tezën ‘Modeli aktual i financimit të arsimit të lartë dhe tipologjia e treguesve të financimit indian’,  ku theksoi se mënyra e financimit të arsimit të lartë lidhet kryesisht me kompetencat e Këshillit të financimit të arsimit të lartë, dhe se sipas Ligjit për Arsimin e Lartë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të miratojë dhe zbatojë Dekret për masat dhe kriteret për financimin e aktiviteteve të institucionet e arsimit të lartë.

‘Në situatën aktuale, MASH-i zbaton pjesërisht standardet dhe kriteret e miratuara në Marrëveshjen e Vetëqeverisjes së vitit 1988-të, pra përcakton fushën e veprimtarisë në arsimin e lartë, përcakton masën e fondeve që duhet të sigurohen nga Buxheti i Republika e Maqedonisë, ndërsa vetë universitetet kanë shumë probleme në ndarjen e mjeteve buxhetore, të cilat janë evidentuar edhe në raportet e auditimit, tha rektori Zeqiri.Rektori Zeqiri propozoi që të miratohet një model i ri financimi, për të cilin është e nevojshme miratimi i një strategjie për financimin e arsimit të lartë sipas analizave dhe nevojave të shtetit dhe financimi i tij në një kuadër realist.

‘Të miratohet Dekreti për kriteret dhe kriteret për financimin e veprimtarisë së institucioneve të arsimit të lartë, ndërsa krahas kritereve të hyrjes, kriteret e daljes duhet të përdoren edhe për financimin e institucioneve të arsimit të lartë’, tha Zeqiri.Cikli i debateve shkencore dhe profesionale kushtuar arsimit të lartë do të vazhdoojnë edhe në javët në vijim ndërsa ideja është  nisim në vitin 2024 me temën “si të gjendet modeli më i përshtatshëm për financimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor” dhe duhet të ndihmojë edhe Këshillin Kombëtar për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor i cili po punon për hartimin e katër dokumenteve kyçe për arsimin e lartë, veprimtari arsimore dhe kërkimore-shkencore, e cila duhet të përfundojë në 18 muajt e ardhshëm.

By