Muaj: Mars 2024

UNT zhvilloi tryezë të rrumbullakët “Arsimim për punësim”

’𝐄𝐊𝐙𝐈𝐒𝐓𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐒𝐏𝐄𝐑𝐏𝐔𝐓𝐇𝐉𝐄 𝐌𝐄𝐒 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐑𝐔𝐀𝐑𝐀 𝐍𝐆𝐀 𝐀𝐑𝐒𝐈𝐌𝐈 𝐃𝐇𝐄 𝐊𝐄𝐑𝐊𝐄𝐒𝐀 𝐍𝐆𝐀 𝐓𝐑𝐄𝐆𝐔 𝐈 𝐏𝐔𝐍𝐄𝐒 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟐𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒 Universiteti “Nënë Tereza” në…

U PROMOVUA LIBRI “PËRMBLEDHJA E TEKSTEVE ANGLEZE NË SHKENCA POLITIKE, MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE DIPLOMATIKE”

𝐔 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐯𝐮𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 ‘𝐏𝐞𝐫𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡𝐣𝐞 𝐞 𝐓𝐞𝐤𝐬𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐀𝐧𝐠𝐥𝐞𝐳𝐞 𝐧𝐞 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞, 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐞𝐝𝐡𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐝𝐞𝐫𝐤𝐨𝐦𝐛𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤𝐞’ 𝐧𝐠𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞𝐭 𝐋𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐝𝐚𝐥𝐞𝐬𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐣𝐤𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐡𝐞…