Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240Administrate publike- Shqip-1