Category:Uncategorized

Prorektori për Shkencë, Prof.dr. Bekim Fetaji u caktua folës kryesor (Keynote Speaker) në Konferencën e 6-të Ndërkombëtare për Inxhinieri Kompjuterike,…