Mbrojtjet publike

LAJMËRIM: Të premten, 09.10.2020, me fillim në ora 12:00 në sallën numër B/IT, në Fakultetin e Shkencave Teknologjike do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Analiza e kualitetit të ajrit në republikën e Maqedonisë së Veriut” të kandidatit Jelena Momçilloviq.
Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Enjten, 10.09.2020 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Shqiponja Alimi me temë “MENAXHIMI I RISKUT NË BANKAT KOMERCIALE.
Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të martën , 01.09.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Artan Hamiti me temë “Analizë ekonomike – financiare e menaxhimit të Institucioneve Publike Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.
Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 14.07.2020 me fillim në ora 10:00 në hapsirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, objekti B, salla B8, kandidati Ali Sadiku do të bëjë mbrojtjen publike të temës së magjistraturës me titull “Korrupsioni, nepotizmi dhe mobingu në administrimin e sistemit të mbrojtjes sociale dhe përkujdesjes sociale”.
Pjesmarrja Juaj do ta nderojë kandidatin.
Me respekt,
Fakulteti i Shkencave Sociale pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM:Të mërkurën, 25.02.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Abdulla Ziberi me temë “Planifikimi i shpenzimeve, me theks të veçantë në përllogaritjen e shpenzimeve të cilësisë dhe shpenzimeve për arritjen e cilësisë në kompanitë bashkëkohore”.
Shkup, 18.02.2020, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 22.01.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Onur Bekiri me temë “Analizë e strategjive të implementuara në krijimin dhe zhvillimin e produktit të ri nga kompanitë prodhuese në Maqedoninë e Veriut”.
Shkup, 14.01.2020, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.