Mbrojtjet publike

LAJMËRIM:Të premten,13.10.2023 me fillim në ora 13:30, në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup në katin e parë (114), do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Artan  Nika, student në programin studimor Sport dhe Shkenca Sportive  me temë  “ Analiza kinematike e disa gjuajtjeve për dy pikë në mënyra të ndryshme” . Shkup, 13.10.2023, Fakulteti i Shkencave Sociale- Shkup

 

LAJMËRIM:Të enjten,18.10.2023 me fillim në ora 12:00, në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup në katin e tretë ( në amfiteatër), do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Vasko Evkoski, student në programin studimor Teknologjia ushqimore me temë “ENZIMET NË FUNKCION TË DETERGJENTËVE EFIKAS DHE EKONOMIK NË ASPEKTIN ENERGJETIK ”Shkup, 18.10.2023, Fakulteti i Shkencave Teknologjike- Shkup

LAJMËRIM: Të martën, 20.12.2022 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Besarta Alija me temë „ Zinxhiri furnizues dhe procedura doganore të industrisë për tregti dhe shërbime “.

Shkup, 20.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 20.12.2022 me fillim në ora 14:00, në mësojtoren 307 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Qamil Bakiovski me temë „ Një analizë e regresionit të shumëfishtë të determinantëve të suksesit të nxënësve të shkollës fillore të fshatit Buzallkovë të Velesit “.

Shkup, 20.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 20.12.2022 me fillim në ora 15:00, në mësojtoren 307 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Miradije Selmani me temë „ Remitancat në RMV, vështrim analitik me zërat e tjerë të bilancit të pagesave “.

Shkup, 20.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 21.12.2022 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Berat Ademi me temë „ Benefitet dhe rëndësia e auditimit në ndërmarrje “.

Shkup, 21.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 21.12.2022 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Ruvejd Idrizi me temë „ Roli dhe zhvillimi i marketingut online “.

Shkup, 21.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 21.12.2022 me fillim në ora 13:30, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Hamzi Vila me temë „ Roli i shitjes me pakicë mbi strategjinë zhvillimore të ndërmarrjeve “.

Shkup, 21.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 21.12.2022 me fillim në ora 14:00, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Jasir Mamuti me temë „ Logjistika në sistemin transportues “.

Shkup, 21.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 21.12.2022 me fillim në ora 14:30, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Burhan Sali me temë „ Transporti i kombinuar dhe implementimi i tij “.

Shkup, 21.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të hënën, 26.12.2022 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Isak Kakruki me temë „ Rëndësia dhe ndikimi i doganave në zhvillimin ekonomik të një vendi “.

Shkup, 26.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 27.12.2022 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 308 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Ensar Bajrami me temë „ Integrimi ekonomik europian me theks të veçantë sistemi monetar europian “.

Shkup, 27.12.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Fakulteti  i Shkencave Teknologjike  njofton se me datë 09.11.2022 me fillim në ora 14:30h në Sallën B-IT në Objektin B të Universitetit Nënë Tereza” në Shkup do të realizohet mbrojta publike të temës së magjistraturës me titull SENSOR NGJITES I JASHTËM PËR MONITORIM NË KOHË REALTE TË PARAMETRAVE CILËSORE DHE TRANSPORTUESHMERISË TË MISHIT TË FRESKËT” nga kandidatja Jelelna Momçiloviq, studente ne ciklin e dytë në Drejtimin – Teknologji ushqimore.

LAJMËRIM: Të enjten, 14.07.2022 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Burim Osmani me temë „Kanalet e distribucionit të mallrave“. Shkup, 07.07.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike, UNT.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 26.01.2022 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Mesud Latifi me temë „ Analiza komparative  e nyjeve rrugore e tipit “Dijamant” dhe e tipit “Dumbbell “. Shkup, 19.01.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 18.01.2022 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Besa Xhoni me temë „ Analizë e treguesëve financiarë të korporatës Telekom Maqedoni “. Shkup, 10.01.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të hënën, 24.01.2022 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Suhejb Muadini me temë „ Borxhi publik dhe ndikimi në investimet private në Republikën e Maqedonisë së Veriut“. Shkup, 17.01.2022, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 18.01.2022 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Islam Mjekiqi me temë “Metoda vërtetimi te jobarazimet trigonometrike, gjeometrike dhe matricore “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të martën, 21.12.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Besar Krasniqi me temë „Kuptimi mbi produktin, linjën dhe asortimentin e prodhimeve në industrinë ushqimore “. Shkup, 14.12.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike.

LAJMËRIM: Të martën, 14.12.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidates Asibe Xhaferi me temë “Aspektet e ngacmimit kibernetik-cyberbulling dhe siguria në internet “. Shkup, 07. 12. 2021, Fakulteti i Shkencave informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të hënën, më datë 15.11.2021 duke filluar nga ora 12:00, në sallën e ligjëratave B-IT në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknologjike, Objekti B, do të mbahet mbrojtja publike e tezës së diplomës së kandidates Floriana Aliti më temë :”ZONJA DHE ZOTRINJTË- SHIKIMI NË YJET. Shkup, 12.11. 2021, Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

LAJMËRIM: Të mërkurën, 17.11.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Ismail Sali me temë „ Metodat bashkëkohore dhe mjetet për diagnostikimin e motorit të automobilave me djegie të brendshme “. Shkup, 10.11.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 17.11.2021 me fillim në ora 11:30, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Mensur Mejdi me temë „ Saldimi i rezistencës elektrike në pikën e fletëve të hollа prej çeliku inox “. Shkup, 10.11.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 17.11.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Fati Sadiki me temë „ Rëndësia dhe efekti i përdorimit të miksit të promovimit “. Shkup, 10.11.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 17.11.2021 me fillim në ora 13:30, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Çlirim Tushi me temë „ Analizë mbi llojët e strategjive në vendosjen e çmimeve (psikologjike, promovuese, diskriminuese, gjeografike) me theks të veçantë në RMV “. Shkup, 10.11.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 10.11.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Ezana Haliti me temë „ Roli dhe rëndësia e MARKETING KOMUNIKIMIT në procesin e menaxhimit “. Shkup, 03.11.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike.

LAJMËRIM: Të mërkuren, 03.11.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Edon Bellçishta me temë „ ANALIZA E BURIMEVE TË RINOVUESHME TË ENERGJISË NË BALLKANIN PERENDIMOR “. Shkup, 27.10.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkuren, 03.11.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Taulant Guze me temë „ METODAT PËR KONTROLLIN DHE MENAXHIMIN E BIMËVE TË ENERGJISË ME NDIHMËN E MATLAB“. Shkup, 27.10.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të markurën, më datë 27.10.2021 duke filluar nga ora 12:00, në sallën e ligjëratave B-IT në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknologjike, Objekti B, do të mbahet mbrojtja publike e tezës së diplomës së kandidatit Fisnik Nuhi më temë :”HULUMTIMI I REAKSIONIT TE HIDROLIZËS SË NISHESTES (PATATE). Shkup, 26.tetor 2021, Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të markurën, më datë 27.10.2021 duke filluar nga ora 11:00, në sallën e ligjëratave B-IT në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknologjike, Objekti B, do të mbahet mbrojtja publike e tezës së diplomës së kandidates Nurtene Bardhi më temë :”Izolimi i vajit esencial nga kanella . Shkup, 26.tetor 2021, Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

LAJMËRIM: Të markurën, më datë 13.10.2021 duke filluar nga ora 12:00, në sallën e ligjëratave B-IT në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknologjike, Objekti B, do të mbahet mbrojtja publike e tezës së diplomës së kandidatit Xhevrije Limani më temë “AKTIVITETI ANTIOKSIDUES I BIMËVE nga fam.LAMIACEAE”. Shkup, 12 tetor 2021, Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

LAJMËRIM: Të enjten, 14.10.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Axhi Beqiri me temë “Një aplikacion online për kërkim pune i implementuar me teknologjitë Uebit progresiv “. Shkup, 07. 10. 2021, Fakulteti i Shkencave informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të enjten, 14.10.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Elmedin Memedi me temë “Përkufizimi dhe roli i mikroprocesorëve si pjesë integrale e një sistemi kompjuterik “. Shkup, 07. 10. 2021, Fakulteti i Shkencave informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 13.10.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Agon Podgragja me temë “Analiza e lojërave celulare që përdoren në edukim “. Shkup, 06. 10. 2021, Fakulteti i Shkencave informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, më datë 05.10.2021 duke filluar nga ora 12:00, në sallën e ligjëratave B-IT në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknologjike, Objekti B, do të mbahet mbrojtja publike e tezës së diplomës së kandidatit Emine Ademi më temë “Ndikimi i llojeve të ndryshme  të përpunimit për ruajtjen e  vetitë cilësore të qershive”. Shkup, 5 tetor 2021, Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

LAJMËRIM: Të martën, 05.10.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 401 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Arjeta Fazliu Turkeshi me temë „ Paisje për kontrollimin e sistemit të drejtimit, sistemit përkrahës dhe karakteristikat e paisjeve të sinjaleve ndriçuese dhe xhamave gjatë kontrollit teknik të mjeteve rrugore “.
Shkup, 28.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 05.10.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 401 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Lavdim Fazliu me temë „ Paisjet e veçanta për sigurinë tek mjetet rrugore “.
Shkup, 28.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 05.10.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 401 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Sara Fazliu me temë „ Paisje për matjen e peshës dhe forcave frenuese gjatë kontrollit teknike të mjeteve rrugore “.
Shkup, 28.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 05.10.2021 me fillim në ora 14:00, në mësojtoren 401 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Hana Fazliu me temë „ Paisje për matjen e parametrave ekologjik gjatë kontrollit teknik të mjeteve rrugore “.
Shkup, 28.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 05.10.2021 me fillim në ora 15:00, në mësojtoren 401 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Elmedina Dalipi me temë „ Madhësitë dhe njësitë matëse në makineri “.
Shkup, 28.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 05.10.2021 me fillim në ora 16:00, në mësojtoren 401 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Ekzona Rexhepi me temë „ Roli dhe rëndësia e standardizimit në makineri “.
Shkup, 28.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të enjten, 30.09.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Sindize Jusufi me temë “Metoda me shkopinj e John Napier e shumëzimit të numrave dhe ndikimi në rritjen e aftësisë për të nxënë “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të enjten, 30.09.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Vesa Mollakuqe me temë “ Përfshirja e Geogebrës në të mësuarit e vetive të disa figurave gjeometrike në rrafsh në shkollë të mesme dhe krahasimi me metodën klasike të të mësuarit “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të mërkurën, 29.09.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Hadisa Nasufi me temë „ Identifikimi, vlerësimi dhe menaxhimi me rreziqet gjatë përdorimit të makinerive për përpunimin e drurit “. Shkup, 22.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 29.09.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Noli Osmani me temë „ Rreziqet e punës në industrinë e riparimit të automjeteve”. Shkup, 22.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 28.09.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Ridvan Ali me temë „ Kontrolli i robotit  ARDUINO dhe detektimi i tymit në ajër “.
Shkup, 21.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 28.09.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Blerim Sulejmani me temë „Kontrollimi dhe lëvizja e robotit mobilë në trajektore të caktuar “.
Shkup, 21.09.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 27.09.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Rilind Kaba me temë “Zhvillimi i Web Softuerit për Forum të Universitetit “. Shkup, 20. 09. 2021, Fakulteti i Shkencave informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 22.09.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 307, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Endrit Rushiti me temë “ Programimi i QR kodit ruajtës në gjuhën programore KOTLIN “. Shkup, 15.09.2021, Fakulteti i Shkencave informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 07.07.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Vaid Halidi me temë “Efikasiteti dhe krahasueshmëria e disa metodave te izolimi i rrënjëve te polinomet “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të enjten, 08.07.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Nusret Asani me temë “Ndikimi I materialeve kompozuese mbi efikasitetin energjetik në industrine automobilistike “. Shkup, 01.07.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 16.06.2021 me fillim në ora 10:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Sadije Gërbeshi me temë “Integrimi numerik i funksioneve dhe krahasimi i zgjidhjeve analitike përmes softuerëve të ndryshëm arsimor “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 16.06.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Jolanda Jajaga me temë “ Përmirësimi i mësimit në distancë i transformimeve gjeometrike përmes përdorimit të veglave elektronike “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të martën, 11.05.2021 me fillim në ora 10:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Refik Miftari me temë Masa fizike për qetësimin e komunikacionit dhe krijimi i masave mbrojtëse  “.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 11.05.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Tamer Kerim me temë „Propozimi për vendosjen e programit për qetësim të komunikacionit në  zonat e shkollave në RMV  “.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 11.05.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Kujtim Dullovi me temë Simulimi i kabinave të pagesave me ndihmën e rradhëve për pritje “.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 11.05.2021 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Besnik Nuredini me temë Parkim i “mençur” duke përdorur Magnetometra dhe aplikacionet për celularë “.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të enjten, 08.04.2021 me fillim në ora 11:30, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës së kandidatit Goran Jovceski me temë Zhvillimi i eko qyteteve dhe ndikimi mbi komunikacionin “.
Shkup, 31.03.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 31.03.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Sezer Karaxha me temë “Zbatimi i progresionit aritmetik dhe gjeometrik në ekonomi duke përdorur softuerin aplikativ Wolfram Mathematica“. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 31.03.2021 me fillim në ora 14:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Arben Sadiki me temë “Modelimi i disa problemeve praktike si probleme të programimit linear dhe zgjidhja e tyre me Wolfram Mathematica“. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 10.03.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Igballe Selmani me temë Ndikimi i planifikimit dhe pozicionit konkures në treg në suksesin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me theks të veçantë në RMV
Shkup, 02.03.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të premten, 05.02.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës s!ë kandidatit Nexhmedin Fazliu me temë „Regullimi i trafikut në zonat ku kryhen punë në rugë – mënyra (regjimi) komunikacionit “.
Shkup, 26.02.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 10.03.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 308 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Nermine Zejnullahi me temë “Analizë e procesit të integrimit ekonomik të Ballkanit Perëndimor në BE, me theks të veçantë politika e përbashkët e bujqësisë së BE-së”.

LAJMËRIM: Të Premten, 26.02.2021, me fillim në ora 10:00 në sallën numër 501, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Aplikimi i parimeve të arkitekturës qëndrueshme, rast studimi në Strugë” të kandidatit Genci Hani,
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Premten, 26.02.2021, me fillim në ora 11:00 në sallën numër 501, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Principet për dizajnim dhe aplikim të arkitekturës së qëndrueshme, projektim i një eko-lagje në Strugë” të kandidates Jeta Ajdari,
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Premten, 26.02.2021, me fillim në ora 12:00 në sallën numër 501, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Kompleks banimi social i përballueshëm në Resnjë” të kandidatit Ali Almalla, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Premten, 26.02.2021, me fillim në ora 13:00 në sallën numër 501, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Objekt social shumëbanesor në lagjen JNA në qytetin e Gostivarit” të kandidatit Enis Beqiri,
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Mërkurën, 10.02.2021, me fillim në ora 13:00 në sallën numër 301, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Struktura bashkëkohore bioklimatike në Nerez e projektuar duke përdorur parime vernakulare në fushën e banimit” të kandidatit Hekuran Musli,
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 10.02.2021 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Nderim Imami me temë “Sistemet bashkëkohore të matjes së fuqisë”. Shkup, 03.02.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të hënën, 08.02.2021 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 307 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Informatike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Driton Mehmeti “KARAKTERISTIKAT E MEMORIES KOMPJUTERIKE”. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: 
Të mërkurën, 30.12.2020 me fillim në ora 09:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Liridon Zenku me temë “Krahasimi i zgjidhjeve analitike të fituara nga interpolimi polynomial përmes softuerëve arsimor”. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: 
Të mërkurën, 30.12.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Dardan Bilalli me temë “Zbatimi i transformimeve të Laplasit dhe trasnformimeve Furie në zgjidhjen e integraleve speciale “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: 
Të mërkurën, 30.12.2020 me fillim në ora 13:00, në mësojtoren 301, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Ilir Demiri me temë “Zbatimi i Funksioneve speciale dhe serive finksionale në zgjidhjen e integraleve më karakteristike “. Fakulteti i Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të Hënën, 28.12.2020  me fillim në ora 11:00, në mësojtoren B5 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Sociale, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të Magjistraturës të kandidatit Besir Ibishi me temë “Përfshirja sociale dhe administrimi i shërbimeve sociale: Qasja në shërbimet sociale të sektorit publik – rasti RMV-së”.
Fakulteti i Shkencave Sociale pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën , 23.12.2020 me fillim në ora 13:30, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidates Arjeta Fazliu – Turkeshi me titull ” Zhvillimi i qyteteve bashkëkohore, komunikacioni dhe infrastruktura – sistemi i komunikacionit”. Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të enjten , 24.12.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Hana Fazliu me titull„ Udhëheqja dhe kontrolli i komunikacionit në zonën e shkollës dhe zbatimi i masave në shembullin konkret” . Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të enjten , 24.12.2020 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Sara Fazliu me titull„ Teknologjitë e informacionit të komunikacionit dhe transportit” . Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM: Të mërkurën , 23.12.2020 me fillim në ora 14:30, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të diplomës të kandidatit Lavdim Fazliu me titull “Analiza dhe vlerësimi i performancës së rrethrrotullimit me dy korsi dhe rrethrrotullimit turbo”. . Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

LAJMËRIM:Njoftohet se me date 23.12.2020, me fillim prej ora 11:40 në sallën numër B5, në Fakultetin e Shkencave Sociale do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull ‘’PUNËSIMI I TË RINJVE – ANALIZË E POLITIKAVE DHE SFIDAT E SË ARDHMES” ,të kandidatit Sunaj Rexhepi.

LAJMËRIM: Njoftohet se me date 23.12.2020, me fillim prej ora 11:40 në sallën numër B5, në Fakultetin e Shkencave Sociale do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull ‘“SIGURIA E FËMIJËVE NË INTERNET, RREZIQET DHE MBROJTJA KIBERNETIKE,të kandidatit Ardijan Shabani

LAJMËRIM: Njoftohet se me date 23.12.2020, me fillim prej ora 11:00 në sallën numër B5, në Fakultetin e Shkencave Sociale do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull ‘“Të moshuarit në sistemin e sigurisë sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut ,të kandidates Florinda Osmani

LAJMËRIM: Të Martën, 01.12.2020, me fillim në ora 12:00 në sallën numër 507, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Forma të reja hibride të banimit shumëbanesor në komunën e Çairit-Shkup” të kandidatit Nurxhane Xheladini.

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Martën, 01.12.2020, me fillim në ora 13:00 në sallën numër 507, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Objekt shumëbanesor” të kandidatit Erjon Hisa.

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Martën, 01.12.2020, me fillim në ora 14:00 në sallën numër 507, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Objekt shumëfunksional në Fushëtophanë-Çair” të kandidatit Berat Fazlija.

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të premten, 09.10.2020, me fillim në ora 12:00 në sallën numër B/IT, në Fakultetin e Shkencave Teknologjike do të mbahet mbrojtja publike e Temës së Diplomës me titull “Analiza e kualitetit të ajrit në republikën e Maqedonisë së Veriut” të kandidatit Jelena Momçilloviq.

Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të Enjten, 10.09.2020 me fillim në ora 12:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidates Shqiponja Alimi me temë “MENAXHIMI I RISKUT NË BANKAT KOMERCIALE.
Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të martën , 01.09.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 301 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Artan Hamiti me temë “Analizë ekonomike – financiare e menaxhimit të Institucioneve Publike Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.
Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM: Të martën, 14.07.2020 me fillim në ora 10:00 në hapsirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, objekti B, salla B8, kandidati Ali Sadiku do të bëjë mbrojtjen publike të temës së magjistraturës me titull “Korrupsioni, nepotizmi dhe mobingu në administrimin e sistemit të mbrojtjes sociale dhe përkujdesjes sociale”.
Pjesmarrja Juaj do ta nderojë kandidatin.
Me respekt,
Fakulteti i Shkencave Sociale pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

LAJMËRIM:Të mërkurën, 25.02.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Abdulla Ziberi me temë “Planifikimi i shpenzimeve, me theks të veçantë në përllogaritjen e shpenzimeve të cilësisë dhe shpenzimeve për arritjen e cilësisë në kompanitë bashkëkohore”.
Shkup, 18.02.2020, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.

LAJMËRIM: Të mërkurën, 22.01.2020 me fillim në ora 11:00, në mësojtoren 308 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike, do të bëhet mbrojtja publike e punimit të magjistraturës të kandidatit Onur Bekiri me temë “Analizë e strategjive të implementuara në krijimin dhe zhvillimin e produktit të ri nga kompanitë prodhuese në Maqedoninë e Veriut”.
Shkup, 14.01.2020, Fakulteti i Shkencave Teknike – Shkup.