• Cikli i parë

Fakultetet

Orari i ligjeratave

Orari i kolokfiumeve

Orari  i provimeve

Fakulteti i shkencave teknike

Kliko

/

Kliko

Fakulteti i shkencave sociale

Kliko

/

Kliko

Fakulteti i shkencave të informatikës

Kliko

/

Kliko

Fakulteti i shkencave teknologjike

Kliko

/

Kliko

Fakulteti i ndërdimtarisë dhe arkitekturës

Kliko

/

Kliko

 

  • Cikli i dytë

Fakultetet

Orari i ligjeratave

Orari i kolokfiumeve/provimeve

Fakulteti i shkencave teknike

/

Kliko

Fakulteti i shkencave sociale

/

Kliko

Fakulteti i shkencave të informatikës

/

Kliko

Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës

/

Kliko

 

  • Sesionet shtesë || Дополнителната сесија

Fakultetet

Cikli  I

Cikli II  

Fakulteti i shkencave teknike

/

/

Fakulteti i shkencave sociale

/

/

Fakulteti i shkencave të informatikës

Kliko

/

Fakulteti i shkencave teknologjike

/

/

Fakulteti i ndërdimtarisë dhe arkitekturës

/

/