• Cikli i parë

Fakultetet

Orari i ligjeratave/Распоред на предавања

 

Orari i kolokfiumeve

Orari  i provimeve

Fakulteti i shkencave teknike

Факултет за технички науки


 Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

Fakulteti i shkencave sociale

Факултет за социални науки


Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

Fakulteti i shkencave të informatikës

Факултет за информатички науки

Kliko/Кликни

KlikoКликни

Kliko/Кликни

Fakulteti i shkencave teknologjike

Факултет за технолошки науки


 
Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

Fakulteti i ndërdimtarisë dhe arkitekturës

Факултет за градежништво и архитектура

Kliko/Кликни

Kliko/Кликни

  • Sesionet shtesë || Дополнителната сесија

Fakultetet

Cikli  I

Cikli II  

Fakulteti i shkencave teknike

/

/

Fakulteti i shkencave sociale

/

/

Fakulteti i shkencave të informatikës

/

/

Fakulteti i shkencave teknologjike

/

/

Fakulteti i ndërdimtarisë dhe arkitekturës

/

/