Orari i Ligjeratave dhe Provimeve / Распоред на предавањa и испити

Fakultetet
Факултетi
Ligjeratave
Предавања
Orari i kolokfiumeveOrari i provimeve
Fakulteti i shkencave teknike
Факултет за технички науки
Kliko/КликниKliko/КликниKliko/Кликни
Fakulteti i shkencave sociale
Факултет за социални науки
Kliko/КликниKliko/КликниKliko/Кликни
Fakulteti i shkencave të informatikës
Факултет за информатички науки
Kliko/КликниKliko/КликниKliko/Кликни
Fakulteti i shkencave teknologjike
Факултет за технолошки наук
Kliko/КликниKliko/КликниKliko/Кликни
Fakulteti i ndërdimtarisë dhe arkitekturës
Факултет за градежништво и архитектура
Kliko/КликниKliko/КликниKliko/Кликни
Fakulteti juridik
Правен факултет
Kliko/Кликни Kliko/Кликни Kliko/Кликни
Fakulteti i shkencave humane
Факултет за хуманистички науки
Kliko/Кликни Kliko/Кликни Kliko/Кликни
Fakulteti ekonomik
Економски факултет
Kliko/Кликни Kliko/Кликни Kliko/Кликни

Njoftim për organizimin e provimeve në afatin e rregullt të Qershorit në vitin akademik 2023/2024 – Cikli i parë

Известување за одржување на Јунска редовна испитна сесија во академската 2023/2024 година – прв циклус