*Informacion: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar nga data 20.09.2021 deri 23.09.2021
*Информација: Запишување на примените кандидати од 20.09.2021 до 23.09.2021 година.


Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Факултет за градежништво и архитектура


Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Факултет за информатички науки


Fakulteti i Shkencave Teknike
Факултет за технички науки


Fakulteti i Shkencave Sociale
Факултет за социјални науки


Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Факултет за технолошки науки