Rezultatet përfundimtare – Afati i tretë 2020/2021 || Конечните резултати – Третиот уписен рок 2020/2021 

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Факултет за градежништво и архитектура

 

Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Факултет за информатички науки

 

Fakulteti i Shkencave Teknike
Факултет за технички науки

 

Fakulteti i Shkencave Sociale
Факултет за социјални науки

 

Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Факултет за технолошки науки