Sesioni Shtese i provimeve

Fakulteti i Shkencave SOCIALE || Факултет за СОЦИАЛНИ НАУКИ
Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE || Факултет за ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ
Fakulteti i Shkencave TEKNIKE || Факултет за ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës || Факултет за Градежништво и Архитектура
Fakulteti i Shkencave të INFORMATIKËS || Факултет за ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ