UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” NË SHKUP HAP DYERT PËR STUDENTËT POTENCIAL

Shkup, 18 gusht 2021 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup e gatshme për të mirëpritur të gjithë studentët potencial që duan të vazhdojnë karrierën e tyre studimore në platformën akademike pranë UNT-së, gjatë vitit akademik 2021/2022.

UNT siç dihet, në pesë fakultetet e saj, përmban ekskluzivisht drejtime deficitare, që kërkohen në tregun e punës dhe atë me 28 drejtime atraktive në gjuhën amtare. Konkursi i regjistrimit të afatit të parë përmban 1390 vende aplikimi.
Për shkak të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19, Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup do të bëjë pranimin e dokumenteve për studentët e rinjë, nga data 𝟐𝟓.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏 deri më 𝟑𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏 në vendet caktuara nga UNT, si në vijim:
𝐑𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭 (Ndërtesa e Lidhjes së sindikatave të RMV-së)
👉Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës 👷‍♂
👉Fakulteti i Shkencave Teknike 📈📊
👉Fakulteti i Shkencave Informatike 💻⌨📡
𝐎𝐛𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢 𝐁 (sh.f. Kongresi i Manastirit)
👉Fakulteti i Shkencave Sociale 👩‍📚📸
👉Fakulteti i Shkencave Teknologjike 👩‍🔬
 
*𝐕Ë𝐌𝐄𝐍𝐃𝐉𝐄:
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐭 𝐩ë𝐫 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐦 𝐭ë 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐯𝐞 – 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐧ë 𝐚𝐟𝐚𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐈-𝐫ë
◾️Aplikimi (paraqitja e kandidatëve) 𝟐𝟓-𝟑𝟎 𝐆𝐮𝐬𝐡𝐭
◾️Shpallja e rezultateve preliminare 𝟎𝟏 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫
◾️Shpallja e vendimit për pranim të kandidatëve 𝟎𝟑 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫
◾️Regjistrimi i kandidatëve 𝟎𝟔-𝟏𝟎 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫
Stafi akademik dhe administrativ është në shërbimin tuaj, jeni të mirëseardhur në tempullin e diturisë nga se e ardhmja ndërtohet tek ne.
Për më shumë ndiq: www.unt.edu.mk
Apo konkursin e plotë të regjistrimit: