Скопје, 25 август 2021 година- Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје од денес започна да запишува потенциални студенти со висок интезитет на интерес.

УМТ, во своите пет факултети содржи исклучително дефицитарни насоки, кои се бараат на пазарот на трудот и тоа со 28 атрактивни насоки на мајчин јазик во главниот грат на земјата. Конкурсот за запишување во првиот уписен рок содржи 1390 слободни места.

 

Голем број професори и административен кадар е на располагање за сите млади студенти кои сакаат да ја продолжат својата студиска кариера на академската платформа 2021/2022 година на УМТ.

 

Пет студиски факултети:

 

👉Факултет за градежништво и архитектура 👷‍♂

👉Факултет за технички науки 📈📊

👉Факултет за информатички науки 💻⌨📡

👉 Факултет за социјални науки 👩‍📚📸

👉Факултет за технолошки науки 👩‍🔬

Првиот уписен рок се врши од 25 август до 30 август 2021 година во закажуваните термини за аплицирање.

 

За повеќе информации следете на: www.unt.edu.mk

Или конкурсот за запишување на следниот линк: https://bit.ly/3xQrdJn

By