Category:Uncategorized

Tрета и четврта обука во рамките на проектот „Sustainable Bio-Climatic Revitalization of Abandoned Urban Spaces“ (SBRAUS)

Проектот SBRAUS го координираат: Вон. Проф. д-р Радмила Томовска, Асст. м-р Аделина Фејза и Асст. м-р Фјола Пустина од Факултетот за aрхитектура и градежништво, како и Илир…