Почитувани, заради спречување на ширење на вирусот КОВИД-19, Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје и оваа година презеде превентивни чекори за заштита од вирусот, предлагајќи им на сите апликанти да држат дистанца, да носат маски и да се почитува протоколот во рамките при Универзитетот. За примената документација УМТ ќе прими документи за новите студенти со закажано работно време како што следува:
Ректорат (Во зградата – Сојуз на Синдикати на РСМ)
👉Факултет за градежништво и архитектура – од 09:00 -11:00 час
👉Факултет за технички науки – од 11:00 до 14:00 часот и
👉Факултет за информатика – од 14:00 до 16:00 часот
Објект Б (о.у. Конгреси и Манастирит)
👉Факултет за социјални науки – од 09:00 до 13:00 часот и
👉Факултет за технолошки науки – од 13:00 до 15:00 часот
Прв уписен рок
*Пријавување на кандидатите во првиот уписен рок почнува од 𝟐𝟓.𝟎𝟖 – 𝟑𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏
**Објавување на прелиминарни резултати 𝟎𝟏 септември
***Објавување на конечната одлуката за прием 𝟎𝟑 септември
****Запишување на кандидатите 𝟎𝟔-𝟏𝟎 септември
Целиот конкурс за пријавување и запишување на следниот линк: https://bit.ly/3xQrdJn

By