Category:Uncategorized

Студентите од УМТ учествуваа на обуката „Подобар регион се започнува со младите“, организирана од Регионалната канцеларија за младинска соработка

Студентите од Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје учествуваа на обуката „Подобар регион се започнува со младите“, организирана од Регионалната канцеларија…

СТУДЕНТИТЕ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ НА УМТ УЧЕСТВУВАА НА ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ОДРЖАНА ОД МЖН ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „МИГРАЦИЈАТА И МЛАДИТЕ“

Група студенти од Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје од Правниот факултет и Факултетот за социјални науки учествуваа на дводневната работилница…

ВОНРЕДНИОТ ПРОФЕСОР Д-Р. ДИТУРИЈЕ ИСМАИЛИ Е ИЗБРАНА ЗА ЕКСПЕРТ КОЈ ЌЕ ЈА ПРЕТСТАВУВА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЕКТОТ ПРЕДВОДЕН ОД СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ВО СТРАЗБУР

Деканот на Факултетот за социјални науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје вон. проф. д-р. Дитурије Исмаили е избрана како…