Тирана, јули 2022 година – Проректорот за наука и истражување при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје проф. др. Беким Фетаји предаваше како визитинг професор на Универзитетот „Епока“ во Тирана.

Професорот Фетаји успешно го одржа своето предавање на Универзитетот „Епока“ на тема: „Програмирање на виртуелни средини во UNITY за едукација“, предавањето беше со обучен карактер и ги обучуваше студентите и вработените за креирање едукативни содржини. Реализирањето на ваквите обуки потекнува од проектот „VTech“ поддржан од Еразмус+.

By