Босна и Херцеговина, октомври 2023 – Предавање во рамките CEEPUS Мобилната мрежа, Компјутерска симулација и дизајн во инженерството и менаџмент, професорот од Факултетот за информатички науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје Доц. д-р. Стојан Китанов одржа стручни предавања на Техничкиот факултет на Универзитетот во Бихаќ, Босна и Херцеговина.

Најпрво Доц. д-р Стојан Китанов даде осврт на можностите за студирање и истражување што ги нуди самиот Универзитет „Мајка Тереза“, со посебен осврт на Факултетот за информатички науки.

Доц. д-р Стојан Китанов одржа стручни предавања кои беа особено интересни за студентите и наставниот кадар на Техничкиот Факултет при Универзитетот во Бихаќ, тој зборуваше за вовед во компјутерскиот континуум (Computing Continuum), Компјутерски модел и континуум архитектура, преглед на мрежата за мобилна телефонија 5G, Cloud Computing dhe Mobile Cloud Computing, преглед на 6G мобилните мрежи, истрибуирана вештачка интелигенција во 6G мобилни мрежи и друго.

Исто така за време на престојот на Доц. д-р Стојан Китанов разговараше со раководството на Техничкиот факултет, Универзитетот во Бихаќ, Република Босна и Херцеговина и Факултетот за информатички науки, Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Република Северна Македонија, за можностите за идна соработка како и заедничко учество на меѓународни проекти и воспоставување и развој на високото образование меѓу двете институции.

By