СКОПЈЕ, 25.05.2024 Со 18 научни трудови на автори од Северна Македонија, Косово и Албанија, Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје денеска го промовираше по четврти пат научното списание „Интеркултура“.

Главен уредник, деканот на Факултетот за хуманистички науки проф. д-р Мустафа Ибрахими на отворањето на промоцијата, на која учествуваа различни истражувачи и албанолози, рече дека е задоволен што УМТ по четврти пат го промовира научното списание „Интеркултура“, додавајќи дека во него се вклучени научни трудови од учесниците на IV-та меѓународна Научна конференција за интеркултура на тема „Јазик, литература и интеркултурна комуникација“.

„Досегашните четири бројки вклучуваат: 48 научни трудови, 31 научени автори, 4 од Косово, 1 од Албанија и 26 од Северна Македонија, а од Универзитетот „Кирли и Методиј“, 9 автори, од Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 7, ТДУ 4, Универзитет во Приштина 2, IAP -2, Институт за фолклор „Марко Цепенков“-1, Институт за духовно наследство на Албанците, УЈЕ 1, и други автори рече Ибрахими.

Професорот Зеќирја Незири учествуваше на четвртиот број по ред на научни трудови на тема: Судбината на говорот на арберешите од околината на Зара, професорот Мустафа Ибрахими: Еколингвистиката наспроти интеркултуралноста во повеќејазично општество, професорот Веби Беџети: Земја со вкус на маслинки малку горчливи малку слатки, Професорот Азис К. Положани: Интеркултурализмот нова парадигма на мултиетничките општества, Бегзад Балиу: Лингвистички погледи на професорот Шефки Сејди, Исмет Османи: Преводот како интеркултурен чин, Изаим Муртезани: Имаголошко предавање и дискурзивен конструкт на другиот, Теута Арифи: Интеркултурата, прогресивен концепт на албанската национална ренесанса, Рубин Земон: Интеркултурализмот без култура и контакти во Западен Балкан, Ќатип Арифи: Англискиот како лингва франка (алф) и неговата примена во процесот на наставата на овој јазик, Ајтен Хајдари-Ќамили: Интеркултурна и интерлингвистичка лексика во урбаниот говор на Струга, Сејди М. Гаши: Улогата на медиумите во (не) подигнувањето на престижот на албанскиот јазик, Агрон Врангала: Критичка анализа на дискурсот: јазикот на Албин Курти во интервјуто дадено за CNN, Косоваре Красниќи: Имагологија и превод, Арта Тика Бектеши: Избор на точниот n-збор или npi – студија на случај со албански студенти, Викторија Еленова: Процеси кон учење и настава на странски јазик , Јордана Шемко-Георгиевска – Елена Пренџова :Превод на билингвалните и дводомните културолошки елементи во примери од чикана поезијата и Јетлира Беќири: Интеркултурата во имиња и релативни поими во албанскиот дијалект и јазик.

By