Category:Uncategorized

УНИВЕРЗИТЕТОТ ‘МАЈКА ТЕРЕЗА’ ПРИСУСТВУВАШЕ НА ОТВОРЕНИОТ ДЕН НА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ АСУЦ ‘БОРО ПЕТРУШЕВСКИ’

Скопје, 18.04.2019 На покана на средното училиште АСУЦ ‘Боро Петрушевски’ од Скопје, а по повод организираниот отворен ден на училиштето, претставници од Универзитетот ‘Мајка Тереза’…

Презентација на Универзитетот ‘Мајка Тереза’во Скопје во средното училиште СУГС ‘Владо Тасевски’ Скопје.

Скопје, 16.04.2019 Професори од Универзитетот ‘Мајка Тереза’во Скопје, одржаа презентацијата пред матурантите на средното училиште СУГС‘Владо Тасевски’ во Скопје.  Тимот за презентација на УМТ, кој беше составен од професорите Оливера…