Емаил адреси за контакт на студентски прашања

Почитувани студенти,

За било каков контакт и комуникција со администрацијата на университетот, секретарите на факултетите како и единицата за студентски прашања и мобилност можете да ги контактирате на слендите емаил адреси:

 

Администрација на универзитетот

secretarygeneral@unt.edu.mk

 

FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS

nehar.aliu@unt.edu.mk – Секретар на факултетот

blerta.grubi@unt.edu.mk – Референт на факултетот

sara.arif@unt.edu.mk – Референт на факултетот

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË INFORMATIKËS

raim.jashari@unt.edu.mk – Секретар на факултетот

hazra.sulejmani@unt.edu.mk – Референт на факултетот

sara.abazi@unt.edu.mk – Референт на факултетот

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

raim.jashari@unt.edu.mk – Секретар на факултетот

ajsun.bela@unt.edu.mk  – Референт на факултетот

xhejlan.shkreta@unt.edu.mk – Референт на факултетот

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNOLOGJIKE

drita.kalisi@unt.edu.mk – Секретар на факултетот

solidar.sulejmani@unt.edu.mk – Референт на факултетот

 

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

mukades.hajdari@unt.edu.mk – Секретар на факултетот

blerta.dauti@unt.edu.mk – Референт на факултетот

arlinda.selimi@unt.edu.mk – Референт на факуХлтетот