На 8.05.2019 год. на Технолошкиот факултет при УМТ се одржа работилница на тема Real Time PCR и негова примена во откривање на Legionella sp.

Станува збор за една исклучително моќна машина која може да се користи за контрола на квалитетот и безбедноста на храната, присуство на патогени во различни медиуми, контрола на ГМО и др. Покрај тимот на наставници и соработници од УМТ, на работилницата земаа учество и претставници од други лаборатории од областа на здравството и контролата на храна. Работилницата се реализираше од страна на компанијата BioRad, а предавач беше Стјуарт Милар. Апаратот засега е даден на користење на нашиот универзитет и веднаш ќе биде ставен во функција на тековни истражувачки проекти кои се реализираат во рамки на Технолошкиот факултет.

file

file9

IMG-26aa289fd29eac45247ba34d73f5d6ed-V

IMG-67ec1822e311efe0b746003b2e4d0395-V

IMG-117b15f37c356f40fcf1a17ebeed1ac9-V

By