Професорот на УНТ Доц. Д-р Стојан Китанов го посети Универзитетот на Клагенфурт во Австрија, како дел од програмата за мобилност на академскиот кадар – Еразмус +. Заедно со колегите дискутираше за нови и иновативни технологии и методи за настава, а воедно разгледувале идни истражувачки проекти од заеднички интерес.

By