Скопје, 07 јуни 2021 година – Студентите на Факултетот за градежништво и архитектура при Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје под менторство на Професор доц. Радмила Томовска и м-р. архитект Ваљмир Даљипи, донесоа на виделина семестралниот проект наречен Туристички комплекс на (планински) стрмен терен со локација во Горно Нерези.

На патот кон успехот, искачете се чекор по чекор. Вака ангажираните студенти: Ендрит Фејзуљи & Гзим Рамадани, Ељмедина Аљими & Бесар Сејдиу, Ќибарет Таири, Јасир Љимани, Еритон Жута & Мирон Насуфи, Нуран Шабедини & Фатљум Усејнов, Јетмир Реџепи & Бујар Реџепи, успешно го завршија нивниот семестрален проект: „Туристички комплекс на (планински) стрмен терен”.

Имајќи ја предвид визијата на Факултетот за градежништво и архитектура во рамките на УМТ, што се однесува на формирање на примерна и кредибилна институција за промовирање на вистинските академски и професионални вредности, исто така им овозможува на идните генерации на инженери успешно да се справат со најразновидните инженерски предизвици на времето

197928456_3782030761919757_3786048967261259990_n

197052109_3782030108586489_4512027613705838219_n

196659571_3782030961919737_1616010433608601403_n

196562912_3782030708586429_2579945801000210393_n

198823473_3782030951919738_1784784840958271510_n

197948435_3782030738586426_1653909368138294847_n

By