Anketa për Studentët

Të nderuar Studentë,

Për vlerësimin e programeve studimore dhe punën mbrenda Universitetit, Ju Lutemi të ndani kohë 5 minuta dhe të përgjigjeni në këtë Pyetësor.

Pyetësori është anonim dhe do realizohet nga data 07.12 deri në datën 12.12.2022.

Rezultatet nga Pyetësori do të shfrytëzohen për rishikime të brendshme të cilat kanë për qëllim përmirsimin e kushteve dhe efikasitetin në procesin e mësimdhënies në Universitet.

Anketë për vlerësimin e Programit Studimor dhe kushteve për studim