Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ја презема иницијативата „REVERSE BRAIN DRAIN“ (Враќање на мозокот) и ги поканува на посветеност сите професори, квалификуван кадар доктор на науки и со научно звање доценти и повисоки, кои моментално работат и придонесуваат на универзитети надвор од Северна Македонија, да дојде и да придонесе за Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на катедрите и факултетите што ги има УМТ (www.unt.edu.mk).

Оваа иницијатива има за цел да обезбеди квалитетен кадар, кој ја напуштил Северна Македонија, и да добиваат можност да придонесат и да се вклучат во наставата или истражувањето на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.

Сите заинтересирани се молат да се пријават на следниот линк: https://forms.gle/1x3nd7PtbtChJF6t6

By