Pages from SHQ

Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

STUDENTËT E UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” PJESËMARRËS NË KUADËR TË PROJEKTIT TRAJNUES “VTECH” NË TIRANË Shkup, 19 prill 2021 – Studentët e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup pjesëmarrës në trajnimet e programit Erasmus + nga Bashkimi Evropian. Studenti pranë Departamentit të Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓 𝐔 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐔𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓Ë𝐕𝐄 𝐓Ë 𝐕𝐄𝐋𝐄𝐒𝐈𝐓 𝐃𝐇𝐄 𝐎𝐇𝐑𝐈𝐓

𝐔𝐍𝐓 𝐔 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐔𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓Ë𝐕𝐄 𝐓Ë 𝐕𝐄𝐋𝐄𝐒𝐈𝐓 𝐃𝐇𝐄 𝐎𝐇𝐑𝐈𝐓

𝐕𝐞𝐥𝐞𝐬/𝐎𝐡ë𝐫 𝟏𝟓.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟏 Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup më 15 prill 2021, u realizuan dy promovime online para maturantëve nga shkollat e mesme profesionale komunale ‘Kole Nedelkovski nga Velesi dhe OEMUC shkolla e mesme Read More ... ...
𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓Ë 𝐓Ë 𝐔𝐍𝐓-𝐒Ë 𝐍Ë 𝐃𝐄𝐁𝐀𝐓 𝐏Ë𝐑 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊𝐀𝐓 𝐑𝐈𝐍𝐎𝐑𝐄 𝐌𝐄 𝐊𝐑𝐘𝐄𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐍 𝐙𝐀𝐄𝐕

𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓Ë 𝐓Ë 𝐔𝐍𝐓-𝐒Ë 𝐍Ë 𝐃𝐄𝐁𝐀𝐓 𝐏Ë𝐑 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊𝐀𝐓 𝐑𝐈𝐍𝐎𝐑𝐄 𝐌𝐄 𝐊𝐑𝐘𝐄𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐍 𝐙𝐀𝐄𝐕

𝟏𝟓.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟏Kryetari i Kuvendit Studentor pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Suat Usejni, së bashku me studentet Herolinda Ramadani dhe Isra Zeka, morrën pjesë në një debat të organizuar nga Tv Prespetiva, ku pjesë e tij ishte edhe kryemenistri i vendit z. Read More ... ...
𝐃𝐄𝐋 𝐍𝐔𝐌𝐑𝐈 𝐈 𝐑𝐈 𝐈 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓Ë𝐒 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐍𝐃Ë𝐑𝐊𝐎𝐌𝐁Ë𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐄𝐉𝐒𝐃

𝐃𝐄𝐋 𝐍𝐔𝐌𝐑𝐈 𝐈 𝐑𝐈 𝐈 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓Ë𝐒 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐍𝐃Ë𝐑𝐊𝐎𝐌𝐁Ë𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐄𝐉𝐒𝐃

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟏𝟒 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, nxorri vëllimin ri dynumërsh të Revistës shkencore ndërkombëtare‘’Revista e Evropës juglindore për zhvillim të qëndrueshëm 𝐒𝐄𝐄𝐉𝐒𝐃. Revista Shkencore SEEJSD del për të pestin vit me radhë si botim i UNT-së, ndërsa Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓 𝐊Ë𝐑𝐊𝐎𝐍 𝐈𝐌𝐔𝐍𝐈𝐙𝐈𝐌 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐏Ë𝐑 𝐓Ë 𝐏𝐔𝐍Ë𝐒𝐔𝐀𝐑𝐈𝐓

𝐔𝐍𝐓 𝐊Ë𝐑𝐊𝐎𝐍 𝐈𝐌𝐔𝐍𝐈𝐙𝐈𝐌 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐏Ë𝐑 𝐓Ë 𝐏𝐔𝐍Ë𝐒𝐔𝐀𝐑𝐈𝐓

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟏𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟏 Duke pasur parasysh periudhën e vështirë me të cilën po përballemi për më shumë se një vit, Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, sot dërgoi kërkesë për përfshirje në listën prioritare për vaksinim, edhe të kuadrit akademik dhe administrativ Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐎𝐈 ‘𝐃𝐈𝐓Ë𝐍 𝐄 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑’ 𝐏Ë𝐑 𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓Ë𝐓

𝐔𝐍𝐓 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐎𝐈 ‘𝐃𝐈𝐓Ë𝐍 𝐄 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑’ 𝐏Ë𝐑 𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓Ë𝐓

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟎𝟕 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Fakulteti i Shkencave Teknike, pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, përkushtoi punëtori online për maturantët e shkollave të mesme, njëherit duke filluar dhe me ‘Ditën e hapur’ të vitit akademik 2021/2022. Maturantët në numër të Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏Ë𝐑 𝐏𝐔𝐍𝐈𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐎𝐑𝐄

𝐔𝐍𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏Ë𝐑 𝐏𝐔𝐍𝐈𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐎𝐑𝐄

Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup në bashkëpunim me Universitetin ‘Shën Klimenti i Ohrit’ në Manastir dhe Universitetin e Sassarit në Itali, më datë 𝟏𝟎 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, Organizojnë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare: 𝐌𝐈𝐆𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐃𝐇𝐄 𝐙𝐇𝐕𝐈𝐋𝐋𝐈𝐌𝐈 – 𝐌𝐔𝐍𝐃Ë𝐒𝐈𝐓Ë 𝐏𝐎𝐒𝐓 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 Pandemia COVID-19 duket Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓 – 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐫𝐣𝐞 𝐩ë𝐫 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐧ë 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ë𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭ë𝐧 𝐬𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐭ë 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭ë𝐯𝐞

𝐔𝐍𝐓 – 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐫𝐣𝐞 𝐩ë𝐫 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐧ë 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ë𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭ë𝐧 𝐬𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐭ë 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭ë𝐯𝐞

Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, në bashkëpunim me Kolegjin ‘Universum’,  Kolegjin ‘IBCM’, Universitetin “Kadri Zeka”, Universitetin “Fehmi Agani”, dhe universitet tjera nga Shqipëria, në formë partneriteti organizojnë për të katërtën herë me rradhë Konferencën Kombëtare Shkencore të Studentëve. Punimet pranohen Read More ... ...
UNT ORGANIZON PUNËTORI PËR STUDENTËT POTENCIAL

UNT ORGANIZON PUNËTORI PËR STUDENTËT POTENCIAL

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟎𝟐 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Fakulteti i Shkencave Teknike, pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, organizon 𝐃𝐢𝐭ë 𝐭ë 𝐡𝐚𝐩𝐮𝐫 më datë 𝟎𝟕 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 ora 12:30,  për maturantët e shkollave të mesme. Ky aktivitet me temë: “Sfidat e përzgjedhjes së Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn