Month: м.г

СТУДЕНТОТ АЗИЗ МАКСУТИ УСПЕШНО ГО ОДБРАНИ МАГИСТЕРСКОИТ ТРУД НА ТЕМА „ПРОЦЕСОТ ЗА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ И КОРИСТЕЊЕТО НА ИПА ФОНДОВИТЕ ВО ТЕКОТ НА ОВАА ФАЗА“

На Факултетот за социјални науки, на студиите од втор циклус – магистер, кандидатот Азис Максути, го одбрани магистерскиот труд на…

СТУДЕНТ(К)ИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ТЕКСТИЛ, ДИЗАЈН И МOДЕЛИРАЊЕ БЕА ДЕЛ ОД РАБОТИЛНИЦАТА НА ТЕМА: „MAKE A WISH” ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА

Скопје, декември 2022 година- Студент(к)ите на Факултетот за технолошки науки при Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје од студиската програма Текстил,…

ПРЕТСТАВНИЦИ ОД КОМПАНИЈАТА „ЛИМАК ХОЛДИНГ“ ПРЕЗЕНТИРАА ЗА МОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА СТУДЕНТИТЕ НА УМТ

Скопје, декември 2022 година- Во просториите на Факултетот за технички науки при Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје се одржа презентација…