Деканот на Факултетот за информатички науки проф. д-р. Стојан Китанов учествуваше на меѓународната CEEPUS недела на Техничкиот универзитет во Софија, каде тема на дискусија беше мобилната мрежа CEEPUS BG-1103-07-2223 – Компјутерско моделирање, симулација и дизајн во инженерството и менаџментот

На оваа организација имаше учесници и од Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија и нашата земја, Република Северна Македонија, кои исто така се членки на мобилната мрежа CEEPUS BG-1103-07-2223.

Професорот Китанов даде осврт на можностите за студирање и научни истражувања кои ги нуди Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, особено Факултетот за информатики науки. Тој одржа и неколку предавања, кои беа особено интересни за присутните и тоа:

· Преглед на мобилните мрежи, потребата од дигитализација,

· Карактеристики на мобилните мрежи 5G и

· 6G мобилни мрежи – идни истражувачки насоки

By