By

Јул 10, 2023

Проректорот за наука проф. Др. Беким Фетаји е назначен за главен говорник (Keynote Speaker) на 6-тата меѓународна конференција за компјутерство, електроника и комуникациско инженерство (iCCCECE ’23) кое ќе се одржи во Универзитетот во Велс, Велика Британија.


Референца: http://www.iccece23.theiaer.org/keynote.html

By