Month: м.г

На Факултетот за хуманистички науки беа претставени најновите изданија на германски јазик од Издавачката куќа “CORNELSEN” “PANORAMA”

Најпродаваната книга за странци во Германија, сега и во рацете на студентите од ФХН! На почетокот на оваа културна манифестација…

ДОЦ. Д-Р. СТОЈАН КИТАНОВ ОДРЖА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДАВАЊА НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИХАЌ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Босна и Херцеговина, октомври 2023 – Предавање во рамките CEEPUS Мобилната мрежа, Компјутерска симулација и дизајн во инженерството и менаџмент,…