Истанбул/Турција, септември 2023 година – Проректорот за наука на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, проф. д-р Беким Фетаји беше поканет како главен говорник на конгрес за биотехнологија во Истанбул.

Проректорот Фетаји предаваше во врска со развојот на моделот за предвидување на рак на дојка со помош на алгоритмот за длабоко учење од алгоритмите за машинско учење.

Овој Меѓународен конгрес за биотехнологија е тридневна конференција што се одржува од 28 до 30 септември 2023 година во Истанбул, Турција, нудејќи одлична можност за меѓународните истражувачи, компании и креатори на политики да се поврзат и споделат знаење за напредокот и најновите проблеми во компјутерите со ВИ и биотехнологијата.

By