Month: м.г

СТУДНЕТИТЕ ОД УМТ НА СТУДИСКА ПОСЕТА И УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ ОД РАКОВОДИТЕЛОТ НА КОМПАНИЈАТА АЛМА М, Г-ДИН МУАРЕМ МУРТЕЗАНИ

Скопје, 07.02.2024 – Студентите од Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје од факултетот за технички науки и Економскиот факултет заедно со…