[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” color=”blue” alignment=”center” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Информатика (на Англиски јазик)” tab_id=”1474621713840-ff3feb24-cb94″][vc_column_text css=”.vc_custom_1497445506703{padding-right: 130px !important;padding-left: 130px !important;}”]Додипломски студии
Студиска Програма Информатика (на Англиски јазик)
Циклус Додипломски
Опис на студиската програма Структурата на ова студиска програма се базира на Применетата Информатика и нуди можност за подготовка на студентите за кариера во индустријата.

Дипломираните студенти на оваа насока ќе стекнат знаење за основните концепти од областа на информатичката и комуникациската технологија, како и напредни знаења во веб дизајн и развој на веб апликации, информациски системи и нивно управување, дистрибуирани системи, дизајнирање и имплементација на компјутерски мрежи, дизајнирање и администрирање на бази на податоци, итн.

ECTS кредити 240
Стекната титула по дипломирање Дипломиран информатичар
Список на предмети

Семестар 1:

Задолжителни предмети:

1.       Математика I

2.       Програмирање

3.       Дигитална техника

Изборни предмети (choose one):

1.       Интернет технологии

2.       Методи на пишување

Семестар 2:

Задолжителни предмети:

1.       Математика II

2.       Објектно-ориентирано програмирање

3.       Дигитална логика

Изборни предмети (избери еден):

1.       Учење на далечина

2.       Компјутерски електронски елементи

*Плус еден изборен предмет од списокот на Универзитетската листа

Семестар 3:

Задолжителни предмети:

1.       Структури на алгоритми и податоци

2.       Визуелно програмирање

3.       Вовед во архитектура на компјутери

Изборни предмети (choose two):

1.       Линеарна алгебра

2.       Дискретна математика

3.       Основи на веројатност и статистика

4.       Основи на телекомуникации

Семестар 4:

Задолжителни предмети:

1.       Бази на податоци

2.       Компјутерски мрежи

3.       Софтверско инженерство

Изборни предмети (избери два):

1.       Теорија на веројатност

2.       Сметачки алатки во инженерство

3.       Геометриски трансформации

4.       Алгебарски структури

Семестар 5:

Задолжителни предмети:

1.       Графика и визуелизација

2.       Интернет програмирање

3.       Оперативни системи

Изборни предмети (choose one):

1.       Напредни алгоритми

2.       Вовед во криптографија

*Плус еден изборен предмет од списокот на Универзитетската листа

Семестар 6:

Задолжителни предмети:

1.       Микрокомпјутерски системи

2.       Информациски системи

3.       Управување со софтверски проекти

*Плус еден изборен предмет од списокот на Универзитетската листа

Семестар 7:

Задолжителни предмети:

1.       Моделирање и симулации

2.       Дизајн и архитектура на софтвер

3.       Мрежни протоколи

Изборни предмети (choose two):

1.       ИТ инфраструктура

2.       Основи на операциони истражувања

3.       Мултимедија

4.       Теорија на информации

Семестар 8:

Задолжителни предмети:

1.       Практична настава

2.       Дипломска работа

Изборни предмети (избери два):

1.       Мрежни оперативни системи

2.       Основи на податочно рударење и складишта

3.       Вештачка интелегенција

4.       Веб и интернет технологии

Листа на Универзитетски изборни предмети:

1.       Англиски јазик 1

2.       Македонски јазик 1

3.       Албански јазик 1

4.       Англиски јазик 2

5.       Македонски јазик 2

6.       Албански јазик 2

7.       Глобализацијата и интеркултурна комуникација

8.       Информатика

9.       Етика

10.   Комуникација во јавна администрација

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Информатика наставна” tab_id=”1474621713842-d769d6ab-20e8″][vc_column_text css=”.vc_custom_1497445550532{padding-right: 130px !important;padding-left: 130px !important;}”] Додипломски студии
Студиска програма Информатика наставна
Циклус Додипломски
Опис на студиската програма Програмата за наставна информатика, покрај инкорпорирањето на основни и напредни концепти од областа на информатичката и комуникациската технологија, има за цел обука на учениците во наставата.

Вклучувањето на знаењето за наставните методологии ќе им овозможи на дипломирани студенти, покрај развивањето на својата кариера во индустријата, да можат да бидат вработени и во академскиот свет, почнувајќи од основните образовни институции до повисоките.

ECTS кредити 240
Стекната титула по дипломирање Дипломиран информатичар, насока – Информатика наставна
Список на предмети

Семестар 1:

Задолжителни предмети:

1.       Математика I

2.       Основи на програмирање

3.       Електротехника

Изборни предмети (избери еден):

1.       Интернет технологии

2.       Академско пишување

3.       Линеарна алгебра

4.       Дискретна математика

Семестар 2:

Задолжителни предмети:

1.       Математика II

2.       Објектно-ориентирано програмирање

3.       Дигитална логика

Изборни предмети (избери еден):

1.       Електроника

2.       Компјутерски електронски елементи

*Plus one elective course from the University’s list

Семестар 3:

Задолжителни предмети:

1.       Структури на алгоритми и податоци

2.       Визуелно програмирање

3.       Архитектура на компјутери

Изборни предмети (избери еден):

1.       Веројатност и статистика

2.       Теорија на веројатност

3.       Основи на телекомуникации

4.       Сметачки алатки во инженерство

Семестар 4:

Задолжителни предмети:

1.       Бази на податоци

2.       Компјутерски мрежи

3.       Софтверско инженерство

Изборни предмети (избери еден):

1.       Геометриски трансформации

2.       Алгебарски структури

*Plus one elective course from the University’s list

Семестар 5:

Задолжителни предмети:

1.       Графика и визуелизација

2.       Интернет програмирање

3.       Оперативни системи

Изборни предмети (избери два):

1.       Напредни алгоритми

2.       Вовед во криптографија

3.       Моделирање и симулации

4.       Дизајн и архитектура на софтвер

5.       Мрежни протоколи

6.       ИТ инфраструктура

7.       Основи на операциони истражувања

Семестар 6:

Задолжителни предмети:

1.       Микрокомпјутерски системи

2.       Информациски системи

3.       Нумерички методи

Изборни предмети (избери еден):

1.       Мултимедија

2.       Основи на податочно рударење и складишта

3.       Теорија на информации

4.       Мрежни оперативни системи

5.       Управување со софтверски проекти

*Plus one elective course from the University’s list

 

Семестар 7:

Задолжителни предмети:

1.       Психологија

2.       Педагогија

3.       Методика на наставата по математика

Изборни предмети – Група 1 (избери еден):

1.       Дидактика

2.       Педагошка комуникација

Изборни предмети – Група 2 (избери еден):

1.       Инклузивно образование

2.       Воспитно – образовен систем на Република Македонија

Семестар 8:

Задолжителни предмети:

1.       Методика на воспитно-образовна работа

2.       Методика на наставата по математика II

3.       Педагошки стаж

4.       Дипломска работа

Изборни предмети (choose one):

1.       Примена на ИКТ во наставата по математика

2.       Методологија на истражување во образованието

3.       Планирање и програмирање на педагошката дејност во училиштето

 

 

Универзитетска листа:

1.       Англиски јазик 1

2.       Македонски јазик 1

3.       Албански јазик 1

4.       Англиски јазик 2

5.       Македонски јазик 2

6.       Албански јазик 2

7.       Глобализацијата и интеркултурна комуникација

8.       Информатика

9.       Етика

10.   Комуникација во јавна администрација

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5414″ img_size=”600×300″ alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Факултетот за Информатика претставува динамична, предизвикувачка и конкурентна дисциплина која ги создава неопходните кадри за дигиталната ера.
Интегрираните студиски програми, студирање во опремени лаборатории со високо квалитетна инфраструктура, можност за пракса во најпознатите компании и организации во земјата, како и бројни универзитетски активности ќе придонесат за дипломирани студенти на Факултетот за Информатика, да бидат подготвени за успешно завршување на кариерата во различни области на индустријата и академијата.
[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row]