Факултет за технолошки науки

Додипломски студии
  1. Прехранбена Tехнологија
  2. Земјоделско инженерство
  3. Дизајн и моделирање на текстил
  4. Дизајн на хемиски производи и процеси
Магистерски студии
  1. Прехранбена Tехнологија
  2. Хемиски инженеринг

Cекретар на Факултетот за технолошки науки
Дрита Калиси
drita.kalisi@unt.edu.mk


Факултетот за технолошки науки, како академска единица на Универзитетот Мајка Тереза нуди две програми и тоа: прехранбената технологија и инженерeство на материјали со нанотехнологија. Улогата на технолошки науки е да ги подготви професионалните кадри кои ќе работат во секторот на прехранбена технологија и технологија на материјали и нанотехнологијата кои сочинуваат многу важни сектори за развој на индустријата и економијата на земјата.