Online промоција на Униврзитетот Мајка Тереза, Скопје пред матурантите од средното училиште СУГС Владо Тасевски – Скопје, кадешто успешно беше промовиран Универзитетот.

Презентирани им беа петте факултети, визијата, мисијата и можностите за студирање на нашиот Универзитет. Презентацијата беше направена од страна на Факултетот за технички науки во која учествуваа доц. д-р Оливера Петровска, м-р Јован Христоски и м-р Даниел Павлески.

Матурантите беа детално запознаени со сите студиски програми на Факултетот за технички науки како и за придобивките од секоја од нив и можностите за вработување како идни инженери.

 

 

Владо Тасевски 2

By