ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА

Почитувани студенти,

Посакувајќи ви добредојде во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Ве известуваме дека новата академска година започнува од утре, петок, 1 октомври 2021 година, во двете згради на Универзитетот, А и Б, според овој распоред:

Објект А:

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
01.09.2021 од 10.00 – 12.00 часот, 3 спрат, сали 303 и 307

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Студиски програми:
• Електро-енергетика САЛА 401 11.00 ЧАСОТ
• Мехатроника САЛА 401 11.00 ЧАСОТ
• Транспорт САЛА 301 11.00 ЧАСОТ
• Индустриски менаџмент САЛА 401 11.00 ЧАСОТ
• Заштита на животната средина САЛА 308 11.00 ЧАСОТ

Студиски програми:
• Применета економија и претприемништво – 04.10.2021 3 -ти спрат, сала 308 со почеток во 11.00 часот
• Царина и шпедиција – 01.10.2021 3 спрат, сала 301, 308, 401 со почеток во 11.00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА
04.10.2021 понеделник, во 10:00 часот сала 501, 5 -ти кат

ОБЈЕКТ Б:
ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ
• Труд и социјална политика понеделник 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)
• Јавна администрација и управување со човечки ресурси вторник 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)
• Политички студии среда 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)
• Медиуми и интеркултурна комуникација четврток 11.00 – 12.00 часот (Б7)
• Спорт и спортски науки четврток 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

• Прехранбена технологија, 01.10.20 21сала Б4, од11.00 часот
• Текстил и дизајн, сала Б1 и Б2, од 11.00 часот
• Дизајн на продукти и хемиски процеси сала бИТ 11.00 часот

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ ДЕКА СЕ ДОЛЖНИДА ГИ ПОЧИТУВААТ СИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА, ОДНОСНО ИМААТ ОБВРСКА ДА НОСАТ ЗАШТИТНА МАСКА НА ЛИЦЕТО.