Проф. Беким Фетаји како координатор на проектот од УМТ, во соработка со 10 партнерски организации по неуморна работа го заврши предметниот проект на последната средба во близина на штипскиот универзитет. На средбата присуствуваа и други проректори на УНТ кои се дел од проектот, како што е проректорот за образование проф.д-р. Фати Исени и проректорот за финансии д-р Бујамин Бела Партнери се универзитетите во Марибор, Словенија, Универзитетот VSITE, Загреб, Хрватска, Канадскиот институт во Тирана, Кипар и Универзитетот во Штип и Универзитетот Мајка Тереза од Северна Македонија. Сите овие универзитети поседуваат значителна експертиза во областа на ИКТ и дигитализацијата на образовниот процес и се во партнерство со средните стручни училишта во нивните земји. Како дигитализирање на образовниот процес и главно дигитални содржини се предвидува создавање на дигитални содржини (ООР) за настава што ги користат сите партнери и пошироко со проектот. Проектот обезбеди и обука за креирање дигитални содржини и интегрирање на ИКТ во наставата. Главните резултати од овој проект се однесуваат на создавање на портал за управување со материјали и со тоа зголемување на процесот на дигитализација и развој на процесот на дигитализација со отворени содржини.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG-538704f1e9e21bc4a0e242d24a967323-V.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG-b980fcd5369c3e9ba7395a1758708ad4-V1-1024x517.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Foto-Shtip-21-1024x526.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 20230703_121108-1024x768.jpg

By