[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Студиски Програми”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=”blue” alignment=”center” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Иженерство на материјали со нанотехнологија” tab_id=”1474621409797-ea3a98a2-d57b”][vc_column_text css=”.vc_custom_1498038709689{padding-right: 130px !important;padding-left: 130px !important;}”]Додипломски студии
Студиска програма Иженерство на материјали со нанотехнологија
Циклус I
Опис на студиска програма Студиската програма  “Иженерство на материјали со нанотехнологија” претставува една програма која нуди знаења за теџхнологија на различните материјали кои се применуваат и се користат во различните индустрии и истовремено знаења во нанотехнологија за развој на производи во големина на нанопартикли кои се применуват во медицина, енергија и електроника.
ECTS кредити  
Добиена титула по дипломирањето

 

Научен мастер по инженерство на материјали и нанотехнологија
Листа на предмети Прв Семестар:

-Математика 1

-Општа и неорганска хемија 1

-Физика

-Изборен предмет 1 од универзитетска листа

– Изборен предмет 2 од универзитетска листа

– Физичко образование

Втор Семестар:

-Математика 2

-Општа и неорганска хемија 2

-Основи на инженерска техника

-Изборен предмет 3 од универзитетска листа

-Изборен предмет 4 од универзитетска листа

-Физичко образование

Трет Семестар:

– Хемиска инженерска термодинамика

– Хемија на материјали

– Основи на менаџмент

– Вовед во компјутерско инженерство

– Вовед во инженерство на материјали

– Изборен предмет 1 (Факултетска листа)

Четврт семестар:

– Фазна рамнотежа и фазни трансфромации

– Кинетика и феномени на пренос

– Производство на метали

– Керамички материјали 1

– Производство на полимери

– Изборен предмет 2

Пети Семестар:

– Kерамички материјали 2

– Преработка на металите

– Преработка на полимерите

– Изборен предмет 3

– Структура и својства на материјали

Шести Семестар:

– Карактеризација на материјалите

– Изборен предмет 4

– Инженерска економија

– Изборен предмет 5

– Изборен предмет 6

– Изборен предмет 7

Седми Семестар:

– Претприемништво и мал бизнис

– Композити и нанокомпозити

-Наноструктури и наноматеријали

– Индустриски менаџмент

– Изборен предмет 8

– Изборен предмет 9

Осми Семестар:

– Изборен предмет 10

– Изборен предмет 11

– Изборен предмет 12

– Изборен предмет 13

– Изборен предмет 14

– Дипломска работа

 

Табела 1. Изборни предмети (I, II, III I IV) од Универзитетската листа за прв циклус на студии (се збираат четири предмети)

 

Р. број Предмети
1. Англиски јазик 1
2. Македонски јазик 1
3. Албански јазик 1
4. Англиски јазик 2
5. Македонски јазик 2
6. Албански јазик 2
7. Глобализацијата и интеркултурна комуникација
8. Информатика
9. Етика
10. Комуникација во јавна администрациј

Табела 2. изборен предмет I од факултетската листа

Р. број Предмети
1. Органска хемија
2. Материјали и животна средина

 

Табела 3. изборен предмет II од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Физичка хемија
2. Веб дизајн

 
Табела 4. изборен предмет III од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Моделирање во прeработка на материјалите
2. Компјутеризирани мерења, автоматска регулација и мониторинг системи

Табела 5. изборен предмет IV од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Корозија и деградација на материјалите
2. Менаџмент на отпадни материјали

Табела 6. изборен предмет V од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Механичко однесување на материјалите
2. Термичка обработка на материјалите

Табела 7. изборен предмет VI од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Заварување и спојување на материјалите
2. Индустриски полимери

Табела 8. изборен предмет VII од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Прашкасти материјали
2. Дизајнирање на хемиско-процесна опрема

Табела 9. изборен предмет VIII од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Испитување без разрушување
2. Инженерство на површини
3. Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола

Табела 10. изборен предмет IX од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Информатика за материјалите
2. Визуелизација и графичко претставување на индустриски процеси
3. Заштита при работа

 

Табела 11. изборен предмет X од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Био-материјали
2. Еко-композити
3. Интелигентен текстил

Табела 12. изборен предмет XI факултетската листа

 

Р.  број Предмети
1. Специјални керамички материјали
2. Стакло и стакло-керамика
3. Специјални легури

Табела 13. изборен предмет XXII од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Материјали во заштита на културно наследство
2. Примена и избор на материјалите
3. Пронајдоци, патенти и заштита на индустриска сопственост

Табела 14. изборен предмет XXIII од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Иновациски менаџмент
2. Организациски промени
3. Бизнис планирање

 

 

 

Табела 15. изборен предмет XXIV од факултетската листа

 

Р. број Предмети
1. Деловно одлучување
2. Маркетинг менаџмент
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Прехранбена Tехнологија” tab_id=”1474621409797-d842bfe1-d0b8″][vc_column_text css=”.vc_custom_1498042409801{padding-right: 130px !important;padding-left: 130px !important;}”]Додипломски студии
Студиска програма Прехранбена Tехнологија
Циклус I
Опис на студиска програма Студиската програма Прехрамбена Технологија е програма која нуди професионална едукација во областа на преработка на храната од нивното финално производство до скрадирање и кои и се наменети за консумирање од страна на човекот.
ECTS кредити 240 ЕЦТС
Добиена титула по дипломирањето

 

Дипломиран инженер по технологија, насока: – Прехранбена технологија
Листа на предмети Први семестер:

-Математика I

-Oпшта и неорганска хемија (1 и 2)

-Изборен предмет I (од универзитетска листа*)

-Изборен предмет I (од универзитетска листа*)

-Биологија

Втор семестер:

-Математика 2

-Основи на технолошко инженерство

-Органска хемија

-Изборен предмет 3* (Университетска листа)

-Изборен предмет 4* (Университетска листа)

-Физика

Трети семестер:

-Физичка хемија

-Аналитичка хемија

-Основи на прехрамбено инженерство

-Изборен предмет 1 (Факултетска листа)

-Изборен предмет 2 (Факултетста листа)

Четврти семестер:

-Основи на менаџмент

-Методи на испитување на органски соединенија

-Технолошки операции 1

-Изборен предмет 3 (Факултетска листа)

-Изборен предмет 4 (Факултетска листа)

Пети сemester:

-Биохемија 1

-Микробиологија

-Хемија на храната

-Храна и исхрана

-Технолошки операции 2

Шести семестер:

-Микробиологија на храна и санитација

-Еколошка биотехнологија

-Индустриски менаџмент

-Биохемија 2

-Изборен предмет 5

Седми сemester:

-Контрола на квалитет на прехранбени производи

-Технологија на пакување

-Процеси на конзервирање на храната

-Изборен предмет 6

-Изборен предмет 7

Semester 8:

-Изборен предмет 8

-Изборен предмет 9

-Изборен предмет 10

-Изборен предмет 11

-Изборен предмет 12

-Дипломска работа

 

Табела1. Изборни предмети од Универзитетската листа за прв циклус на студии (се збираат четири предмети)

 

Р.број Предмети
1. Англиски Јазик1
2. Македонски Јазик1
3. Албански Јазик1
4. Англиски Јазик2
5. Македонски Јазик2
6. Албански Јазик2
7. Глобализацијата и интеркултурна комуникација
8. Информатика
9. Етика
10. Комуникација во Јавна Администрацијa

 

Табела 2. изборен предмет од факултетската листа (1 семестер)

 

Р. број Предмети
1. Развој на производ
2. Вовед во програмирање

Табела 3. изборен предмет од факултетската листа (2 семестер)

 

Р.број Предмети
1. Комуникациски вештини
2 Заштита при работа

 

Табела 4. Изборен предмет 3 (се бираат предмети од понудената листа)

 

Р.број Предмети
1. Биолошки основи на суровините
2. Вовед во суровините за прехранбената технологија и за биотехнологијата

Табела 5.Изборен предмет 4 (се бираат предмети од понудената листа)

 

Р.број Предмети
1. Основи на молекуларна биологија
2. Основи на генетика

Табела 6.Изборен предмет 5 (се бираат предмети од понудената листа)

Р. број Предмети
1. Заштита на животна средина
2. Почисто производство

Табела 7. Изборен предмет 6 (се бираат предмети од понудената листа)

 

Р. број Предмети
1. Технологија на вино и алкохолни пијалоци
2. Технологија на млеко и млечни производи
3. Генетски модифицирани суровини

Табела 8. Изборен предмет 7 (се бираат предмети од понудената листа)

 

Р. број Предмети
2. Моделирање и оптимизација на процеси
3. Дизајнирање на хемиска процесна опрема

 

Табела 9. Изборен предмет 8 и 9 (се бираат предмети од понудената листа)

 

Р. број Предмети
1. Технологија на масти и масла
2. Технологија на слад и вино
3. Технологија на овошје и зеленчук

 

Табела 10. изборен предмет 10 и 11 (се бираат предмети од понудената листа)

 

Р. број. Предмети
4. Технологија на месо и месни производи
5. Технологија на кондиторски производи
6. Биотехнолошко производство

Табела 11. изборен предмет 12(се бираат предмети од понудената листа)

 

Р.број Предмети
2. Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија
4. Анализа и синтеза на процеси
6. Основи на хемиско инженерство
Последипломски студии
Студиска програм Прехрамбена Технологија  
Цилус II  
Опис на студиската програма Студиска програма мастер во прехранбената технологија нуди една програма која е базирана на научна основа бо развојот на процесите и техничката обработка и производство во секторот за храна за човекот

 

ЕЦТС 60  
Насловот добиен по дипломирањето Магистер по технологија, насока – прехрамбена технологија  
Lista e lëndëve Прв семестар:

– Трендови во прехранбеното процесно

инженерство

– Ензими во процесната индустрија

– Развој на нови производи, процеси и методи

– **Изборен предмет од универзитетска листа

– Изборен предмет 1*

– Изборен предмет 2*

– Изборен предмет 3* -Tema e magjistraturës

 
Втор семестер: Магистерски труд  

 

Изборни предмети ( *се избираат 3 од понудената листа од 6 предмета)

 

Ред.број Предмети
1 Статистика
2 Амбалажни материјали и системи за пакување
3 Управување со квалитет
4 Адитиви на храна
5 Физичко-хемиски промени при преработката на храната
6 Сензорска анализа
**Изборен од УЛ Универзитетска листана ДУС
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_single_image image=”5430″ img_size=”600×300″ alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Факултетот за технолошки науки, како академска единица на Универзитетот Мајка Тереза нуди две програми и тоа: прехранбената технологија и инженерeство на материјали со нанотехнологија. Улогата на технолошки науки е да ги подготви професионалните кадри кои ќе работат во секторот на прехранбена технологија и технологија на материјали  и нанотехнологијата кои сочинуваат многу важни сектори за развој на индустријата и економијата на земјата.

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row]