Почитувани студенти,

Oценувањето на Академскиот и Административниот персонал на Универзитетот може да го направите до 28.06.2019.
Сите потребни појаснувања ги имате во вашата официјална електронска пошта!
Вашите одговори се анонимни и ќе се третираат како доверливи!

By