Универзитеот „Мајка Тереза” во Скопје во соработка со Универзитетот „Свети Климент Охридски” во Битола и Универзитетот во Сасари во Италија, на 10. јуни 2021 година, организираат меѓународна научна конференција на тема:

МИГРАЦИЈА И РАЗВОЈ – МОЖНОСТИ ПО КОВИД-19

Се чини дека пандемијата Ковид-19 е под контрола бидејќи вакцината е достапна за најзагрозените групи, па изгледа дека се враќаме во нормалниот живот.

Како и да е, иако мерките преземани за вирусот може ќе се повлечат полека, влијанието на пандемијата ќе биде сè уште присутнои во геополитиката, здраствената заштита и технологијата.

Ова укажува дека нема да можеме да се вратиме во нормала како што беше порано и ќе треба да очекуваме „нова постковидна реалност”, или таканаречена „нова нормалност”.Затоа, треба да бидеме подготвени за „новата нормалност“ и за новата постковидна перспектива.

Од тие причини, оваа конференција повикува на истражувачки трудови на теми поврзани со миграцијата, со акцент на влијаниeто на пандемијата во постковидниот период, како и на теми зададени подолу, но не ограничувајќи се само на нив:

– Миграција и развој: културни, политички, економски и социјални влијанија

– Заштита на човековите права, безбедноста, здраствената состојба и благосостојбата и заштитата на мигрант(к)ите

– Безбедноста и миграцијата вопостпандемскиот период

– Појава на нова глобална комуникација

– Економските предизвици и можностите во „новата нормалност”

– Едукација и настава од далечина (𝐞-𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠) како нов тренд

– Психо–социјалните влијанија навиртуелните мрежи

– Влијанието на информатиката и кибернетикатаврз општеството и културите

– Нов хоризонт за дигитален дизајн

– Идните архитетонски трендови и просторните планирања

– Предимензирање на просторот во „новата реалност”

 

Краен рок за доставање на апстрактите е 22. мај 2021 година.

 

Повеќе информации на следниот линк: https://www.migration.unt.edu.mk/

By