Во рамките на проектот Еразмус плус VTECH Обуката за студентите за програмирање во UNITY 3D е организирана за програмирање на виртуелни околини за образование од професорот Беким Фетаји. Обуката започнува во вторник (27.04.2021) од 20 часот на Интернет. Сите заинтересирани студенти можат да се приклучат на курсот за обука во Google Classroom со следниот PIN.
PIN: 5bobbqd

By