Month: м.г

Проф.д-р Беким Фетаји како главен координатор на ЕРАЗМУС проектот IDADOHS одржа предавање на работилница при Универзитетот во Марибор

 Во рамките на ERASMUS iDADOHS се оддржа работилница во просториите на Универзитетот во Марибор, Факултетот за организациони науки, во Крањ, Словенија.…